Hjørnet af Axel Heides Gade og Artillerivej

Om foreningen

Andelsboligforeningen A/B Axel Heides Gård afholdt stiftende generalforsamling tirsdag den 26. februar 2002. 
Indflytningen i ejendommen blev påbegyndt i efteråret 2003.

Bestyrelsen består af 3 - 5 andelshavere og 1 - 2 suppleanter, der vælges på den årlige generalforsamling til at forestå den daglige drift af foreningen.
Generalforsamlingen holdes hvert år inden udgangen af april måned. 
Indkaldelse sker skriftligt med 14 dages varsel. Regnskabet udsendes sammen med indkaldelsen.

Bestyrelsen har ansvaret for foreningens økonomi og for at sikre en hensigtsmæssig drift af foreningen, hvilket sker i samarbejde med foreningens generalforsamlingsvalgte administrator Boelskifte Advokater og foreningens byggetekniske rådgiver Gaihede A/S, der også udarbejder ejendommens vedligeholdelsesplan.

Foreningens regnskab følger kalenderåret.  Regnskabet revideres af Grant Thornton statsautoriseret revisionsfirma. 

Oplysninger om bestyrelsen findes under punktet 'Kontakt info'. 

Foreningens vedtægter og husorden samt årsregnskaber og referater af de sidste generalforsamlinger kan af andelshaverne ses i afsnitet 'For beboere', der også indeholder en masse praktiske oplysninger om mange forskellige emner vedr. såvel ejendommen som lejlighederne.

Vil du skrive til bestyrelsen benyttes mailadressen:   axelheides@gmail.com

Kontakt

Kontakt bestyrelsen

Benyt formularen hvis du har et spørgsmål eller vil sende en besked til bestyrelsen
 - ellers skriv en mail til:  axelheides@gmail.com  

Brug IKKE formularen til henvendelser, der haster, da der kan gå flere dage, før bestyrelsen ser mailen eller kan svare.
Mails sendt direkte til et bestyrelsesmedlem kan også forblive ubesvaret på grund af længere tids fravær - f.eks. forretningsrejse, ferie, sygdom m.v.

Opringninger til bestyrelsens medlemmer bør normalt kun ske i tidsrummet

         mandag til fredag mellem kl. 10,00 og kl. 17,00.

NB:  Hanne Götzsche vil dog helst kontaktes inden kl. 10,00 eller efter kl. 18,00

Henvendelser i weekenden bør kun ske ved nødstilfælde som f.eks. oversvømmelse fra køkkenvask o.l.

Felter med * skal udfyldes.

Philip Nielsen
Bestyrelsesmedlem

Lotte Marholt
1. suppleant

Mogens Bentin
Næstformand

Tlf: 53 56 36 02

jeannebentin@brygge.dk

2C, 5. tv.
Valgt for 2 år i 2013 og 2015
Genvalgt i 2017 for 2 år
Formand fra 1/3-2018
Næstformand fra 1/5 2018

Hanne Götzsche
Bestyrelsesmedlem

Tlf: 20 98 94 10

hanne.goetzsche@gmail.com

2A, 4. th.
Valgt suppleant i 2015
Valgt i 2016 for 2 år

Jørgen Meinecke
Bestyrelsesmedlem

Tlf: 88 38 74 89 / 20 55 85 19

jorgenmeinecke@hotmail.com

2B, 6. th.
I bestyrelsen 2010-2016
Valgt igen 2017 for 2 år

Judith Weberhofer
Formand

weberhofer.judith@bcg.com

Valgt i 2017 for 1 år