Der er ingen billeder fra selve lejlighederne af hensyn til beboernes privatliv

Om boligerne  

Ejendommen består af 84 lejligheder fordelt med:

13 stk.  2-vær. lejligheder på    75  -  87 kvm. - alle beliggende i bygningens to ender. 

56 stk. 3-vær. lejligheder på    85 - 105 kvm. - fordelt på alle opgange undtagen 7B.

15 stk.  4-vær. lejligheder på   101 - 109 kvm. - alle beliggende i opgang 100C tv. og hele 7B. 

Alle lejligheder har altan - de 6 penthouselejligheder på 6. sal i J.C. Christensens Gade har terrasser med træbelægning i hele lejlighedens facadebredde.

Der er elevator i alle opgangene samt handicaplift, hvor det er formålstjenligt.
Opgangene er aflåst og der er dørtelefon til besøgende.
Alle lejlighederne har adgang til affaldsskakt på etagen. 
Til hver lejlighed hører et mindre opbevaringsrum i aflåst område i kælderetagen.

Lejlighederne har flere forskellige indretninger og rumfordelinger.
Se eksempler i linkene nederst på siden - Bemærk:  Der er flere typer end de viste.

Der er ikke billeder fra lejlighederne, da både køkken og badeværelse ved ejendommens opførelse kunne indrettes efter de oprindelige andelshaveres ønsker og derfor kan være meget forskellige.
Vi henviser ved salg til sælger eller evt. billeder på ejendomsmæglernes hjemmesider.

I flere lejlighedstyper var en eller flere af lejlighedens vægge valgfrie ved opførelsen.
En oprindelig 4-vær. lejlighed kan derfor nu fremstå med kun 3 værelser og en oprindelig 3-vær. lejlighed på samme måde med nu kun 2 værelser.  Se f.eks. eksemplet på 4-vær. lejlighed nederst på siden.
Disse 'ikke opsatte vægge' er det tilladt for andelshaveren - for egen regning - at lade opsætte, sålænge arbejdet udføres håndværksmæssigt forsvarligt. 
Evt. opsætning af nye el-installationer i / på disse nye vægge skal foretages af autoriseret el-installatør. 
Husk at gemme regningen, da den skal kunne forvises vurderingsmanden ved et evt. senere salg.

Ejendommen er tilknyttet Bryggenet, der til rimelige priser leverer 

 • TV- og radiosignaler 
      (stor, mellem og lille pakke - samt mulighed for selv at vælge kanaler 
       - til lidt billigere priser end YouSee's normale priser)  
 • Fastnettelefon
      - til meget billige priser og gratis telefoni indenfor Bryggenet 
 • Internet 
      - stor og lille pakke - afhængig af den ønskede datahastighed 

Se nærmere beskrivelser på:    http://bryggenet.dk/tjenester/ 


Boligafgift  +  varme- og vandregnskab

Boligafgiften afhænger af lejlighedens størrelse samt af hvor højt i ejendommen lejligheden er placeret.
Oplysninger herom må derfor indhentes hos den andelshaver / ejendomsmægler, der har en lejlighed til salg.
Sammen med boligafgiften opkræves acontobetaling for varme og vand samt evt. leje for parkeringsplads i p-kælderen.

Besluttes der på den årlige generalforsamling i april måned ændringer i boligafgiften, vil denne normalt have virkning fra 1. maj eller 1. juni samme år.

Varme- og vandmålerne aflæses elektronisk d. 1. marts hvert år, hvorefter regnskaberne foreligger i løbet af sommeren.
Efter-/tilbagebetalinger reguleres ved en kommende opkrævning af boligafgift efter at varme- og vandregnskaberne er udsendt. 
Store efter-/tilbagebetalinger kan medfører en regulering af det kommende års acontobetalinger.  

Kontakt

Kontakt bestyrelsen

Benyt formularen hvis du har et spørgsmål eller vil sende en besked til bestyrelsen
 - ellers skriv en mail til:  axelheides@gmail.com  

Brug IKKE formularen til henvendelser, der haster, da der kan gå flere dage, før bestyrelsen ser mailen eller kan svare.
Mails sendt direkte til et bestyrelsesmedlem kan også forblive ubesvaret på grund af længere tids fravær - f.eks. forretningsrejse, ferie, sygdom m.v.

Opringninger til bestyrelsens medlemmer bør normalt kun ske i tidsrummet

         mandag til fredag mellem kl. 10,00 og kl. 17,00.

NB:  Hanne Götzsche vil dog helst kontaktes inden kl. 10,00 eller efter kl. 18,00

Henvendelser i weekenden bør kun ske ved nødstilfælde som f.eks. oversvømmelse fra køkkenvask o.l.

Felter med * skal udfyldes.

Philip Nielsen
Bestyrelsesmedlem

Lotte Marholt
1. suppleant

Mogens Bentin
Næstformand

Tlf: 53 56 36 02

jeannebentin@brygge.dk

2C, 5. tv.
Valgt for 2 år i 2013 og 2015
Genvalgt i 2017 for 2 år
Formand fra 1/3-2018
Næstformand fra 1/5 2018

Hanne Götzsche
Bestyrelsesmedlem

Tlf: 20 98 94 10

hanne.goetzsche@gmail.com

2A, 4. th.
Valgt suppleant i 2015
Valgt i 2016 for 2 år

Jørgen Meinecke
Bestyrelsesmedlem

Tlf: 88 38 74 89 / 20 55 85 19

jorgenmeinecke@hotmail.com

2B, 6. th.
I bestyrelsen 2010-2016
Valgt igen 2017 for 2 år

Judith Weberhofer
Formand

weberhofer.judith@bcg.com

Valgt i 2017 for 1 år