Lidt om vejene omkring Axel Heides Gård

De fleste har sikkert bemærket, at flere tidligere statsministre lagt navn til de nye veje i Havnestaden og området mod syd. Således hedder de andre veje omkring os bl.a. Poul Hartlings Gade, Erik Eriksens Gade, Carl Th. Zahles Gade, Hans Hedtofts Gade, H.C. Hansens Gade og Jens Otto Krags Gade.

A/B Axel Heides Gård - omkranses af Artillerivej, Axel Heides Gade,  J.C. Christensens Gade og 'den grønne kile'. 

Axel Heide
blev født i 1861 i Haderslev. Han er kendt som en meget succesfuld københavnsk bankmand, men huskes nok bedst for sin indsats i forbindelse med arbejdsmarkedets første ”grundlov” -  Septemberforliget -  hvor han fungerede som forligsmand.

Septemberforliget, som i dag har navnet 'Hovedaftalen', er stadig gældende, blot med enkelte tillæg og sproglige forandringer, som tilkom sammen med navneændringen i 1960.

Et nok så vigtigt resultat af Septemberforliget var arbejdsgivernes anerkendelse af arbejdernes ret til at organisere sig.
Grundlæggende var også de to organisationers, LOs og Dansk Arbejdsgiverforenings, anerkendelse af hinanden som forhandlingspartnere. 

J.C. Christensen (udtales "I.C.") var folketingsmedlem 1890-1924 og leder af Venstre i mange år.  J.C. Christensen var sin tids betydeligste danske politiker, og bar hovedansvaret for systemskiftet i 1901.

Han fungerede som Kultusminister (Undervisning-, Kultur- og Kirkeminister) i den første regering efter systemskiftet, og var forslagsstilleren bag forslaget om oprettelse af menighedsrådene, der gjorde den danske folkekirke til en ægte folkelig kirke. I årene 1905-1908 var J. C. Christensen Konseilspræsident (Statsminister), og fungerede samtidig som forsvarsminister.

J. C. Christensens forsvars- og sikkerhedspolitik var grundlaget for alle danske forsvarsforlig frem til første verdenskrig.
Han var desuden formand for Folketinget 1912-1913, og sluttede sin karriere som kirkeminister 1920-1922.

Artillerivej blev navngivet i 1906 efter de militære områder, der lå øst for vejen.
Der var tale om Artillerikasernen, som i 1891 var blevet anlagt ved siden af Statens Seruminstitut, der allerede tidligere var opført på hjørnet ved Amager Boulevard. Lidt længere mod syd - bag kasernen - lå det gamle 'Faste Batteri'.

Endnu længere ude havde man i 1872 oprettet en teltlejr til indkvartering af artillerisoldater, som var under uddannelse, men omkring 1882 opførte man de røde barakker, som vi i dag kender som 'Ballonparken'.
http://da.wikipedia.org/wiki/Ballonparken

Syd for lejren/barakkerne lå skydebanerne, hvorfra man skød ud over vandet ved Kalvebod Strand.

Den oprindelige Artillerivej gik kun til området omkring Drechselsgade og på den tid var der stadig vand på højre side, når man kørte mod syd ad Artillerivej. Hele området med den nuværende Havnestad er først fyldt op senere.

Opfyldningen af området længere mod syd blev først begyndt efter 1. verdenskrig, hvor området blev brugt som losseplads, hvilket tydeligt ses flere steder på Amager Fælled, hvor man kan se gamle murbrokker stikke op midt på flere af de mindre stier. 

Området har siden 1781 været anvendt til skydning og den støjende skydning ophørte først så sent som i 1960'erne.

Kontakt

Kontakt bestyrelsen

Benyt formularen hvis du har et spørgsmål eller vil sende en besked til bestyrelsen
 - ellers skriv en mail til:  axelheides@gmail.com  

Brug IKKE formularen til henvendelser, der haster, da der kan gå flere dage, før bestyrelsen ser mailen eller kan svare.
Mails sendt direkte til et bestyrelsesmedlem kan også forblive ubesvaret på grund af længere tids fravær - f.eks. forretningsrejse, ferie, sygdom m.v.

Opringninger til bestyrelsens medlemmer bør normalt kun ske i tidsrummet

         mandag til fredag mellem kl. 10,00 og kl. 17,00.

NB:  Hanne Götzsche vil dog helst kontaktes inden kl. 10,00 eller efter kl. 18,00

Henvendelser i weekenden bør kun ske ved nødstilfælde som f.eks. oversvømmelse fra køkkenvask o.l.

Felter med * skal udfyldes.

Philip Nielsen
Bestyrelsesmedlem

Lotte Marholt
1. suppleant

Mogens Bentin
Næstformand

Tlf: 53 56 36 02

jeannebentin@brygge.dk

2C, 5. tv.
Valgt for 2 år i 2013 og 2015
Genvalgt i 2017 for 2 år
Formand fra 1/3-2018
Næstformand fra 1/5 2018

Hanne Götzsche
Bestyrelsesmedlem

Tlf: 20 98 94 10

hanne.goetzsche@gmail.com

2A, 4. th.
Valgt suppleant i 2015
Valgt i 2016 for 2 år

Jørgen Meinecke
Bestyrelsesmedlem

Tlf: 88 38 74 89 / 20 55 85 19

jorgenmeinecke@hotmail.com

2B, 6. th.
I bestyrelsen 2010-2016
Valgt igen 2017 for 2 år

Judith Weberhofer
Formand

weberhofer.judith@bcg.com

Valgt i 2017 for 1 år