Links som kan være nyttige for beboerne

Transport:

Movia (busser)                    http://www.moviatrafik.dk/dinrejse/pages/dinrejse.aspx
Alle buskøreplaner            http://www.dinoffentligetransport.dk/Koereplaner/Pdf/samletkoreplan.pdf

Metro                                   http://www.m.dk/#!/
S-tog                                    http://www.dsb.dk/trafikinformation
Tog                                        http://www.dsb.dk/
Fly                                         http://www.cph.dk/
Rejseplanen                        http://www.rejseplanen.dk/
Rejsekort                             http://www.rejsekort.dk/ 

Andelsportal.dk                 https://www.andelsportal.dk
Nyttige link om andele 

Lokalt
Bryggebladet                     http://www.bryggebladet.dk/
Amager bladet                   http://minby.dk/amagerbladet/ 
Lokalavisen Amager         http://www.amagerlokalavis.dk/
Amager Vest 
Lokaludvalg                        http://www.avlu.dk  
Islands Brygge 
Lokalråd                               http://www.islandsbryggeslokalraad.dk/

Børneinstitutioner             http://www.kk.dk/vuggestueogdagpleje
Skolen på 
Islands Brygge                    http://www.sib.kk.dk  

Kulturhuset                         http://kulturhusetislandsbrygge.kk.dk/  
Islands Brygge 18
Biblioteket                           http://bibliotek.kk.dk/biblioteker/islands-brygge  
Njalsgade 15
DR-koncerthuset               http://www.dr.dk/koncerthuset 
Mogens Dahl's                    http://www.mogensdahl.dk/
koncertsal, Snorresgade 22

Diverse link vedr.

Københavns Kommune   

http://www.kk.dk/da/borger   (Kommunens hjemmeside)
http://www.kommunefakta.dk/bolig/nybolig/vis_kommune.asp?knr1=101  (statistik)
http://kbhkort.kk.dk/   (kort over byen med diverse oplysninger - se venstre side - Husk at gøre kortet større)

Gratis motion:
Parkrun Amager                 http://www.parkrun.dk/amager/

Virker et af de ovennævnte link ikke, modtager foreningen gerne besked herom på:  axelheides@gmail.com.

NB:  Der indsættes ikke link til private forretninger, herunder restauranter og cafeer, da det dels kan få et alt for stort omfang, dels  kan knibe med løbende at få ajourført oplysningerne.

Er ejendommens beboere medlemmer af lokale foreninger - som skal være åbne for alle - kan link til disse foreninger evt. medtages. Kontakt bestyrelsen, hvis det skulle blive aktuelt. 

Kontakt

Kontakt bestyrelsen

Benyt formularen hvis du har et spørgsmål eller vil sende en besked til bestyrelsen
 - ellers skriv en mail til:  axelheides@gmail.com  

Brug IKKE formularen til henvendelser, der haster, da der kan gå flere dage, før bestyrelsen ser mailen eller kan svare.
Mails sendt direkte til et bestyrelsesmedlem kan også forblive ubesvaret på grund af længere tids fravær - f.eks. forretningsrejse, ferie, sygdom m.v.

Opringninger til bestyrelsens medlemmer bør normalt kun ske i tidsrummet

         mandag til fredag mellem kl. 10,00 og kl. 17,00.

NB:  Hanne Götzsche vil dog helst kontaktes inden kl. 10,00 eller efter kl. 18,00

Henvendelser i weekenden bør kun ske ved nødstilfælde som f.eks. oversvømmelse fra køkkenvask o.l.

Felter med * skal udfyldes.

Philip Nielsen
Bestyrelsesmedlem

Lotte Marholt
1. suppleant

Mogens Bentin
Næstformand

Tlf: 53 56 36 02

jeannebentin@brygge.dk

2C, 5. tv.
Valgt for 2 år i 2013 og 2015
Genvalgt i 2017 for 2 år
Formand fra 1/3-2018
Næstformand fra 1/5 2018

Hanne Götzsche
Bestyrelsesmedlem

Tlf: 20 98 94 10

hanne.goetzsche@gmail.com

2A, 4. th.
Valgt suppleant i 2015
Valgt i 2016 for 2 år

Jørgen Meinecke
Bestyrelsesmedlem

Tlf: 88 38 74 89 / 20 55 85 19

jorgenmeinecke@hotmail.com

2B, 6. th.
I bestyrelsen 2010-2016
Valgt igen 2017 for 2 år

Judith Weberhofer
Formand

weberhofer.judith@bcg.com

Valgt i 2017 for 1 år